Hotel Data to internetowa aplikacja wspierająca dział controllingu w obiektach hotelowych, która ułatwia menedżerom i dyrektorom zarządzanie hotelem i kontrolę jego wyników finansowych. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę z zakresu revenue i profit management pozwala badać efektywność strategii obiektu i dostosowywać ją do zmiennych warunków panujących na rynku.

Czynnikiem wyróżniającym nasze usługi jest "szyte na miarę" podejście do rachunkowości zarządczej w Państwa hotelu.

Aplikację Hotel Data tworzą "zindywidualizowane" raporty, przydatne w branży hotelowej. Dostarczamy odpowiedzi w momencie zadania pytania, a nie długo po. Czas potrzebny na wygenerowanie raportu jest zdecydowanie krótszy niż przy wykorzystaniu tradycyjnych usług finansowo-księgowych. Dział księgowy przygotowuje sprawozdania z punktu widzenia rachunkowości finansowej (RZiS, BILANS, deklaracje: CIT, VAT).

Hotel Data tworzy raporty wewnętrzne dla Zarządu naszych Klientów z punktu widzenia ich potrzeb informacyjnych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Dane pobierane są automatycznie z każdego systemu finansowo-księgowego.

W przeciwieństwie do najpopularniejszych programów revenue management, Hotel Data kładzie główny nacisk na kontrolę kosztów obiektu, minimalną cenę ustalając w oparciu o próg rentowności (zarówno ilościowy jak i wartościowy).

Dołącz do grona najlepiej zarządzanych hoteli w Polsce. Dowiedz się w jaki sposób skutecznie zarządzać swoim obiektem i wyprzedź konkurencję już dziś!

Kluczowe funkcjonalności

KALKULATOR WYCENY USŁUGI HOTELOWEJ

W prosty sposób pozwala menedżerowi obiektu hotelowego na ustalenie minimalnej ceny i obłożenia pokrywających wszystkie koszty w obiekcie hotelowym. Unikalne podejście do Revenue Management, wykorzystujące koszty hotelu jako podstawę do działań, pozwala ograniczyć straty wynikające ze zbyt agresywnej strategii cenowej.

ZAAWANSOWANE BRANŻOWE RAPORTY

Takie raporty jak CPOR, CPAR, RevPAR, RevPOR, P&L podzielone zgodnie ze strukturą organizacyjną hotelu (na Miejsca Powstawania Kosztów i Centra Zysków, oparte na zasadach USALI) umożliwiają stałą kontrolę sytuacji finansowej obiektu. Kluczową cechą raportów Hotel Data jest natychmiastowość otrzymania odpowiedzi.

PLANOWANIE - BUDŻET I PROGNOZA

Tworzenie planów strategicznych, ustalanie celów i ich rozliczanie to kluczowe procesy w obiekcie hotelowym. Dzięki funkcjom budżetowania zawartym w Hotel Data - proces ustalania budżetu można skrócić do minimum. Metody prognozowania oraz raporty porównawcze umożliwiają skuteczne rozliczenie zaplanowanych celów.

BENCHMARKING

Hotel Data to doskonałe narzędzie dla grup i sieci hotelowych. Zaawansowane funkcje benchmarkingu pozwalają na sprawne porównywanie wyników poszczególnych obiektów w ramach sieci, kontrolę realizacji ich strategii i celów oraz identyfikację najsłabszych i najsilniejszych elementów grupy.

BADANIE ZMIENNOŚCI KOSZTÓW

Podział kosztów na stałe i zmienne odzwierciedla prawidłowości ich reagowania na zmienne obłożenie w hotelu. Umożliwia więc racjonalne ustalanie ceny i obłożenia w oparciu o aktualne warunki na rynku. Dzięki temu przekrojowi jesteśmy w stanie dokładnie oszacować próg rentowności (BEP) w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Chcesz się z nami skontaktować?

biuro@hoteldata.eu lub zadzwoń +48 516 141 133

Inny produkt Spółki: Reservado
System do rezerwacji wizyt przez internet

© 2017 CIS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. k.
ul. Balladyny 3, 81-524 Gdynia, NIP: 5862314213 REGON: 366456535